ÖBO (Stämpelgatan)

Samfällighetsavgiften kommer gå upp med 2%. Beslutades på årsmötet. Nästa år kommer vi höja sophanteringsavgiften då kommunen höjt avgiften med 20 %. Det kommer bli ca 45 kr i månaden från jan 2023.

Övrig info är att jag blev vald igen till ledamot i samfällighetens styrelse på årsmötet och Henry Dimberg till suppleant.
Ni får gärna höra av er med synpunkter eller övriga önskemål när det gäller samfällighetens utveckling.

Är du intresserad av styrelsearbete eller vill på något annat sätt engagera dig i samfälligheten för att hålla ner kostnader och utveckla samfälligheten får du gärna höra av dig till mig.