Kvartersgården

Bokning av kvartersgården sker endast genom hemsidan där den som hyr ska lämna mejladress samt ett telefonnummer vid bokning.

OBS. Betalning ska göras 3 dagar innan nyckelavhämtning.
Det går bra att betala med swish till Sunil på mobilnr. 0737287711.

För frågor av kvartersgården kan ni kontakta Sunil Khosla mobil. 073-7287711  Stämpelgatan 54

Vid avbokningar senare än 24 h innan bokad tid tas en administrativ kostnad på 100 kr ut.

Kvartersgården Stämpelgatan 72, uthyres till boende inom samfälligheten Regnet. Hyresberättigad är kontraktsinnehavare för äganderätt/bostadsrätt eller hyresrätt. Ansvarig och undertecknare av kontraktet skall vara den som använder kvartersgården (ingen uthyrning i andra hand), och till kontraktet lämnas av uthyrningsansvarig tydlig information om gällande bestämmelser vid hyrande och användning av lokalen.

Kvartersgården bokas vanligen för ett dygn i taget, kl. 12.00 till kl. 12.00 nästkommande dag. Nyckeln och tillträde till gården är samma dag kl.12. Vill hyraren ha tillträde en dag innan så får man helt enkelt hyra ett dygn till.  Avvikelse i tiden kan dock göras utifrån önskemål och om det inte är bokat innan, och görs då i överenskommelse med bokningsansvarig. Kortare bokningar kan också göras efter överenskommelse om lokalen inte är bokad. Lokalen ska alltid vara städad enligt vanligt hyreskontrakt och policy. Hyraren är ansvarig för städning efteråt. Ej godkänd städning får göras om eller debiteras man en kostnad.Samma gäller alltså vid kortare hyra, att hinna med.  Klagomål på städning när man tillträder lokalen lämnas till Sunil.

  • Barnkalas: 150 kr
  • Vuxenfest: 300 kr
  • Sluten aktivitet: 50 kr
  • Öppen aktivitet: Gratis
  • Långtidshyra: Pris avgörs av ordf. och kvartersgårdsansvarig
  • Kommersiell verksamhet: Pris avgörs av ordf. och kvartersgårdsansvarig

Nyckeluthämtning och återlämning, samt kontant betalning i förväg, görs till ansvarig för kvartersgården genom adress och telefon.