Kvartersgården

För att boka måste man ringa samt boka på hemsidan.

Bokning av kvartersgården sker genom hemsidan där den som hyr ska lämna mejladress samt ett telefonnummer vid bokning samt ringa och bekräfta bokningen till Sara på 0707670161 annars gäller inte bokningen.

OBS. Betalning ska göras 3 dagar innan nyckelavhämtning.
Betalning endast på bankgiro 402-3685
OBS. Swish eller kontanter mottages ej.

Vid avbokningar senare än 24 h innan bokad tid tas en administrativ kostnad på 100 kr ut.

För frågor av kvartersgården kan ni kontakta Sara Dicksen på telefonnummer:  0707670161 – Stämpelgatan 86.

Kvartersgården Stämpelgatan 72, uthyres till boende inom samfälligheten Regnet. Hyresberättigad är kontraktsinnehavare för äganderätt/bostadsrätt eller hyresrätt.

Ansvarig och undertecknare av kontraktet skall vara den som använder kvartersgården (ingen uthyrning i andra hand), och till kontraktet lämnas av uthyrningsansvarig tydlig information om gällande bestämmelser vid hyrande och användning av lokalen.

Kvartersgården bokas vanligen för ett dygn i taget, kl. 12.00 till kl. 12.00 nästkommande dag. Nyckeln och tillträde till gården är samma dag kl.12. Vill de som hyr ha tillträde en dag innan så får man helt enkelt hyra ett dygn till. 

Avvikelse i tiden kan dock göras utifrån önskemål och om det inte är bokat innan, och görs då i överenskommelse med bokningsansvarig. Kortare bokningar kan också göras efter överenskommelse om lokalen inte är bokad. Lokalen ska alltid vara städad enligt vanligt hyreskontrakt och policy.

Den som hyr Kvartersgården är ansvarig för städning efteråt. Ej godkänd städning får göras om eller debiteras man en kostnad. Samma gäller alltså vid kortare hyra, att hinna med. Klagomål på städning när man tillträder lokalen lämnas till Sunil.

  • Barnkalas: 150 kr
  • Vuxenfest: 300 kr
  • Sluten aktivitet: 50 kr
  • Öppen aktivitet: Gratis
  • Långtidshyra: Pris avgörs av ordf. och kvartersgårdsansvarig
  • Kommersiell verksamhet: Pris avgörs av ordf. och kvartersgårdsansvarig

Nyckel uthämtning och återlämning, samt kontant betalning i förväg, görs till ansvarig för kvartersgården genom adress och telefon.

Uthyrning av kvartetsgården till hantverkare

Från och med 1 januari i år så blir det möjligt för samfälligheter och villaägare boende på stämpelgatan att hyra kvartersgården när större renoveringar skall göras på fastigheterna. Det ska vara en rimlig tid och inte flera månader.

Hantverkare kan då ha tillgång till kvarterslokalen för att kunna använda toaletter och kök under dagtid. Hantverkare kommer inte kunna använda kvartersgården som avställningsplats för materiel av olika slag.

Normal uthyrning för fester och andra tillställningar av boende ska vara möjligt vilket gör att god kommunikation mellan de olika parterna kommer vara nödvändigt vid överlappande uthyrningar.

De boende som hyr åt hantverkare blir fakturerade utifrån den tid som blir överenskommen. Hyran är 1000kr/veckan, alternativt 200kr/dag. Vid uthyrning till hantverkare förväntas det att uthyrare samt företaget/hantverkaren håller rent efter sig och städar så att annan uthyrning som exempelvis sker på kvällar och helger inte behöver städa efter någon annan.

Med detta hoppas styrelsen att boende på Stämpelgatan ska slippa dyra hyror av byggbaracker som annars måste användas vid större renoveringar.