Släpkärran

OBS. Kärran går inte att boka på nätet utan Tomas och Camilla vill att ni även fortsättningsvis bokar med dem.

Avgiften per tillfälle är 50 kr för 3 h. Dygn kostar 100 kr och maximalt antal dygn i sträck är 2!

Samfällighetens släpkärra är för boende (skriven) på Stämpelgatan att hyra.

Endast avsedd att köra löv och trädgårdsavfall i såsom kvistar buskar etc. Gallret håller inte för tyngre möbler och annat.

Släpkärran är en obromsad sådan, och med maxlast på 450 kg. Den har även en lövhäck

Hyran Du betalar, går oavkortat tillbaka till samfälligheten, till inköp och underhåll av redskap, utrustning och annat Du som boende har del av och tillgång till.

Som med allt annat Du hyr/lånar, skall släpkärran städas ur efter användning och innan återlämning av nyckeln, gallret sättas tillbaka och stängas samt kärran parkeras med bromsblock på anvisad plats. Den sopas ur och torkas av om det behövs.
OBS. Bakgallret ska och behöver aldrig tas den utan fäll ut den bara. Risk att orsaka onödig skada bara. Är ni osäkra på hur man öppnar och stänger se till att få information och visning av uthyraren.

Går kärran sönder på något sätt vid det att Du använder den eller det inträffar något med den, skall det omgående informeras direkt till ansvarig uthyrare. Detta för att försäkringen ska gälla.

Nycklar hämtas och betalningen sker hos Tomas Ljung, Stämpelgatan 84, Telefon 070 – 6774769.