Info

Ledig husvagnsplats finns att erbjuda. Vid intresse kontakta Bo Johansson 0734233305

Vid kommande städdag behöver vi fönstermålare till kvartersgården .

Verksamhetsberättelse 2020

Budget 2020

1. Garageportsbyte

Garageportsbytet är nu genomfört och alla ska nu ha fungerande portar. Skulle det ändå finnas problem med portarna kontaktas Stefan Jarmander via mail: stefan.jarmander@live.se.