Info

15/9 – 2021 Garagen

Under en tid framöver kommer olika former av renoveringar att göras på garagen vilket kan vara bra att veta om. Det handlar dels om motorvärmare som kommer lagas eller bytas ut men även lite längre fram byte av träbalkar i byggkonstruktionen. Dessutom vill vi uppmärksamma på att det har slangats bensin från bilar som står ute på våra parkeringar så ställ gärna in bilen i garagen om det går.

1/9 – 2021 Städdag/städvecka

Höstens städvecka kommer äga rum vecka 42. Mer info kommer inom kort.

1/9 – 2021 Renovering och ombyggnationer

Vid renovering och ombyggnationer som kräver tyngre fordon eller sopcontainrar och liknande måste detta ske i dialog med styrelsen. Fordon får heller absolut inte blockera eller hindra cykelvägar. Detta dels för att utryckningsfordon måste kunna komma fram vid behov och dels för att vi endast i undantagsfall ska köra fram till fastigheterna.

19/5 – 2021

På årsstämman beslutades att höja avgiften med 2%. Detta resulterar i att den nya avgiften för exempelvis Äganderätter blir 4110kr. Årsstämmoprotokoll finns nedan.

Årstämmoprotokoll2021

5/4 -2021

VÅRENS STÄDVECKA 2021

Vårens städvecka är 12-18 april, V.15

För er som vill börja tidigt i veckan så kommer det att finnas
2 Containrar utställda från måndag 12 april.

VIKTIGT NÄR DET GÄLLER CONTAINARNA:
NI FÅR INTE SLÄNGA STORA STOCKAR, SAND O GRUS I CONTAINERNA

Om detta görs så kommer det att bli stora onödiga kostnader för OSS.

Det som ska göras är att vi tillsammans ska snygga till på våra gemensamma områden bland buskar o grönytor inom era
respektive stödområden.

Om ni är osäkra på vad som ingår i ert skötselområde så kan ni höra med era grannar eller titta förteckning över de olika områdena på vår hemsida, Skötselområden

Lördagen den 17 april

OM Vädret tillåter så kommer vi att serveras lite fika utanför kvartersgården.
Serveringen kommer att vara öppen mellan klockan 11-12 om det finns möjlighet till detta, för de som så önskar.

Vi ber alla i samfälligheten vara uppmärksamma på okända personer som rör sig på stämpelgatan. Se till att hålla förråd och annat låsta. Detta pga inbrott på stämpelgatan där mannen sågs med både morakniv och hund. Var uppmärksamma.
budget 2021 förslag
MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Motioner till Regnets samfällighet 2021

UYHYRNING AV KVARTERSGÅRDEN TILL HANTVERKARE

Från och med 1 januari i år så blir det möjligt för samfälligheter och villaägare boende på stämpelgatan att hyra kvartersgården när större renoveringar skall göras på fastigheterna. Hantverkare kan då ha tillgång till kvarterslokalen för att kunna använda toaletter och kök under dagtid. Hantverkare kommer inte kunna använda kvartersgården som avställningsplats för materiel av olika slag. Normal uthyrning för fester och andra tillställningar av boende ska vara möjligt vilket gör att god kommunikation mellan de olika parterna kommer vara nödvändigt vid överlappande uthyrningar. De boende som hyr åt hantverkare blir fakturerade utifrån den tid som blir överenskommen. Hyran är 1000kr/veckan, alternativt 200kr/dag. Vid uthyrning till hantverkare förväntas det att uthyrare samt företaget/hantverkaren håller rent efter sig och städar så att annan uthyrning som exempelvis sker på kvällar och helger inte behöver städa efter någon annan. Med detta hoppas styrelsen att boende på Stämpelgatan ska slippa dyra hyror av byggbaracker som annars måste användas vid större renoveringar.

LYKTSTOLPAR

Låt inte era hundar kissa på våra lyktstolpar. Stolproten fräter sönder o rostar. Vi har nu en stolpe som fallit  omkull pga av detta. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hundkiss-pa-lyktstolpar-farligt-och-dyrt

MOTORVÄRMARE

OBS! Det är förbjudet att ladda på motorvärmaruttagen. Varken mätarna eller elkablarna är dimensionerade för att klara elbilar. Stor brandrisk.
Om någon ändå laddar sin bil på motorvärmaruttagen blir vederbörande av med parkeringsplatsen samt kommer en polisanmälan upprättas då det inte är tillåtet  att”stjäla” el från samfälligheten.

LEDIGA HUSVAGNSPLATSER

Ledig husvagnsplats finns att erbjuda. Vid intresse kontakta Bo Johansson 0734233305

NYA RUTINER KRING UTHYRNING AV KVARTERSGÅRDEN
Kvartersgården är dåligt uthyrd nu under coronan. För att spara pengar för samfälligheten övertar styrelsen kvartesgårdsansvariges uppdrag tills vidare. Det innebär att Sunil får sluta och Sara tar över ansvaret.
Björn är den som ALLTID ställer upp. Vad skulle vi göra utan en Björn Hagel i området.? Här fixar han det elektriska med en ny stolpe vi var tvungna att köpa. Vi höll på några timmar. Den gamla var sönderrostad av ammoniaken i hundurin. Beställning av stolpe fixade Peter Gunnarsson och leverans av stolpen ordnade Sandor Hörök. Låt inte din hund kissa på våra lyktstolpar. Denna stolpe  ramlade omkull sönderrostad av hundpiss. Så undvik att låta din hund kissa på stolparna. Detta för längre hållbarhet./ Bo Johansson/styrelsen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hundkiss-pa-lyktstolpar-farligt-och-dyrt

OBS! Det är förbjudet att ladda på motorvärmaruttagen. Varken mätarna eller elkablarna är dimensionerade för att klara elbilar. Om någon ändå laddar sin bil på motorvärmaruttagen blir vederbörande av med parkeringsplatsen samt kommer en polisanmälan upprättas.

Släpkärran

Släpkärran kommer att repareras för 5000kr. Kostnaden får samfälligheten står för. Detta för att försäkringsbolaget inte kommer ersätta skadan då vi inte kan uppge skadetillfället. Det är därför OERHÖRT viktigt att man meddelar om något på släpkärran går sönder så att försäkringsbolaget kan hjälpa till med kostnaden.

Garagen

A: Alla som har garage måste kolla på sina takmuttrar i garaget så att de är fastskruvade ordentligt. Vid inspektion upptäcktes att många var lösa. Dessa muttrar håller i takkonstruktionen.  Se förtydligande bilder nedan.

B Cylinderlåsen smörjs med lämpligtvis 5.56 2 ggr /år rekommenderar Certego
C: Styrelseledamöter Stefan Jarmander och Magnus Karlsson kommer gå runt mellan kl.10-11 på lördagen den 25/4 för att inventera träd och buskar som eventuellt ska tas bort. Man kan med fördel ringa eller haffa oss då om man har önskemål eller synpunkter kring buskar och träd. Det är en inventering och inga beslut tas på plats.
Samfällighetens Styrelse

VIKTIG INFO

HÅLL KOLL!!
Vi har under senaste veckan tyvärr haft en ökad närvaro av personer som rört sig i vårt område under dag- och nattetid med bil, mopeder och även varit inne i trädgårdar.
En boende på Stämpelgatan observerade två mopedburna personer som bröt sig in i en redskapsbod och troligtvis stal bensin. Dessutom hade vi på påskdagskvällen ett inbrott i ett garage hos oss. Förmodligen var en garageport olåst. Oklart vad som stals – misstänkta lämnade platsen med bil (troligtvis en Volvo XC60). Var noga med att låsa era garage.
Grannliggande gator har också haft påhälsning av oönskade personer på liknande sätt. Personer har ryckt i dörrar och det har även varit närmare påhälsning genom att larm har aktiverats.
På Brevbäraregatan gjordes i tisdags natt inbrott i en firmabil (Oscarsons el) där man krossade rutan och stal verktyg. Två cyklar stals dessutom samma natt.
Vi behöver hjälpas åt att hålla extra koll på personer som rör sig i området. Okända bilar, mopeder och även personer som rör sig till fots. Hälsa på personer även om ni inte känner igen dessa, fråga kanske om de söker någon. Det är bästa sättet att markera att vi har koll.
Kontakta polisen om ni ser något misstänkt. Polisen har informerat sina patruller och närpolisen om ökad närvaro av oönskade besökare.
// Samfälligheten Regnets styrelse
12 april 2020

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Protokoll årsstämma 2020

INFO OM HUSVAGNSPLATSER:

Ledig husvagnsplats finns att erbjuda. Vid intresse kontakta Bo Johansson 0734233305

Vid kommande städdag behöver vi fönstermålare till kvartersgården .

Verksamhetsberättelse 2020

Budget 2020

1. Garageportsbyte

Garageportsbytet är nu genomfört och alla ska nu ha fungerande portar. Skulle det ändå finnas problem med portarna kontaktas Stefan Jarmander via mail: stefan.jarmander@live.se.