Info

Någon har kört gräsklipparen utan att ha kontrollerat oljan INNAN. Motorn har därför skurit och gräsklipparen är skrotad. Förrådet vid stg.62

Väldig onödig kostnad.

Ett krav och skyldighet för att få använda föreningens motor gräsklippare är att kontrollera att bensin och olja finns i innan man startar.

Tills vidare får gräsklippare vid behov lånas ur förrådet vid stg,86

Styrelsen/ genom Bosse

Taket på kvartersgården kommer att renoveras under de närmsta veckorna med start 8 aug. Området kring kvartersgården kan därför bli lite stökigt. Ta hänsyn och var försiktiga.

Motorgräsklipparna är en service som samfälligheten tillhandahåller däremot är det allas ansvar att se till att bensin finns till dem. Är det slut finns det att köpa på willys. Blå 5 liters dunkar Aspen 4 un 1203 står det på dunken. Ta kvitto och lämna till kassören Bo Johansson.
De som inte har garage eller fast p-plats prioriteras.
Hör av er om intresse finns till BoJohansson:bojohansson58@hotmail.com

Se bifogad fil om garageunderhåll!

INFORMATION KRING VÅRA GARAGE

15/9 – 2021 Garagen

Under en tid framöver kommer olika former av renoveringar att göras på garagen vilket kan vara bra att veta om. Det handlar dels om motorvärmare som kommer lagas eller bytas ut men även lite längre fram byte av träbalkar i byggkonstruktionen. Dessutom vill vi uppmärksamma på att det har slangats bensin från bilar som står ute på våra parkeringar så ställ gärna in bilen i garagen om det går..

1/9 – 2021 Renovering och ombyggnationer

Vid renovering och ombyggnationer som kräver tyngre fordon eller sopcontainrar och liknande måste detta ske i dialog med styrelsen. Fordon får heller absolut inte blockera eller hindra cykelvägar. Detta dels för att utryckningsfordon måste kunna komma fram vid behov och dels för att vi endast i undantagsfall ska köra fram till fastigheterna.

2022

På årsstämman beslutades att höja avgiften med 2%. Detta resulterar i att den nya avgiften för exempelvis Äganderätter blir 4192.

Var uppmärksamma på okända personer som rör sig på stämpelgatan. Se till att hålla förråd och annat låsta. Detta pga inbrott på stämpelgatan där mannen sågs med både morakniv och hund.
budget 2021 förslag
MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Motioner till Regnets samfällighet 2021

MOTORVÄRMARE

OBS! Det är förbjudet att ladda på motorvärmaruttagen. Varken mätarna eller elkablarna är dimensionerade för att klara elbilar. Stor brandrisk.
Om någon ändå laddar sin bil på motorvärmaruttagen blir vederbörande av med parkeringsplatsen samt kommer en polisanmälan upprättas då det inte är tillåtet  att”stjäla” el från samfälligheten.

Björn är den som ALLTID ställer upp. Vad skulle vi göra utan en Björn Hagel i området.? Här fixar han det elektriska med en ny stolpe vi var tvungna att köpa. Vi höll på några timmar. Den gamla var sönderrostad av ammoniaken i hundurin. Beställning av stolpe fixade Peter Gunnarsson och leverans av stolpen ordnade Sandor Hörök. Låt inte din hund kissa på våra lyktstolpar. Denna stolpe  ramlade omkull sönderrostad av hundpiss. Så undvik att låta din hund kissa på stolparna. Detta för längre hållbarhet./ Bo Johansson/styrelsen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hundkiss-pa-lyktstolpar-farligt-och-dyrt