Info

Garageportbyte

Nu i augusti är tanken att garageportbytet ska dra igång. Därför är det nu läge att anmäla om man vill ha motordrift eller ej på sin garageport. Ärendegången är enligt följande:

Villaägare: Har fått mail från Stefan Jarmander om hur man går tillväga. Har man inte fått mail så kontakta Stefan Jarmander via mail så snart som möjligt. Mailadress stefan.jarmander@live.se.

Regnet 1: Hänvisas till era styrelseledamöter Camilla Degerman och Per Åkerling i samfälligheten.

Regnet 2: Hänvisas till era styrelseledamöter Gunnar Larsson och Gunnar Eriksson i samfälligheten.

ÖBO: styrelseledamot Bo Johansson har samtalat med alla som har garage och hänvisat till att anmäla direkt till Stefan: Mailadress stefan.jarmander@live.se.

När det gäller anmälan till motordrift på garageportarna så behövs information enligt följande:

Anmälan görs enligt följande:
1: Svara till ansvarig oavsett om ni vill ha elmotordrift eller inte.
2: Sedan önskas följande information:
A: Namn (på den som beställer/eller inte beställer)
B: Vilket gatnummer som du bor på
C: Vilket nummer som din garageport har.
När det gäller vilket nummer som din garageport har finns en karta i pdf-format med nummer på garageportarna. På en del garageportar finns det redan nummer men enligt listan så finns det ytterligare en numrering. Använd gärna båda om du har annars räcker det med den som finns på pdf:n.
Önskar svar så snart som möjligt med helst innan den 10 augusti.

Karta garage stämpelgatan

Nycklar upphittade i kvartersgården. Återfås mot en beskrivning.Kontakta  Bo Johansson Kassör

Ny kvartersgårdsansvarig från 1 juni är Sunil Khosla.

För uthyrning av kvartersgården kan ni kontakta  Sunil Khosla mobil. 073-7287711  Stämpelgatan 54
Vi tackar André Hellström för den tid och arbete han lagt ner och  som  nu avgår som kvartersgårdsansvarig

Uppdatering kring garageportbytet 

Sedan beslutet om byte av garageportar har vi kontaktat Örebro Kommun angående bytet. Den 30 april skickade vi på uppmaning från kommunen in bilder på hur våra portar ser ut idag och vad vi önskar byta till. Under den gånga veckan har kommunen meddelat att det krävs bygglov för bytet, tydligen fanns det inget tillstånd att byta den vita port vi redan bytt.

Handläggningstiden för bygglov är max 10 veckor, samtidigt säger Örebro Kommun att 70% av bygglovsärendena är klara på 3 veckor. Därför är det osäkert när bygglovet kan vara klart och när montering kan börja. Bygglovsansökan kostar 10 000 kr.

Martin, leverantören ville helst beställa portarna förra onsdagen (8/5) om det skulle hinnas med att byta i juni. Ev. kan det fixa sig ändå om vi får någon typ av besked denna vecka. Om beslut från Örebro kommun dröjer sker montering av portarna först i augusti.Vi har under veckan lämnat in en komplett bygglovsansökan till kommunen med ritningar och bilder över vad som ska bytas. Vi kommer under kommande veckor föra dialog med kommunen om vårt ärende och försöka påskynda allt.

Korsbandsgatan påbörjade sitt byte utan bygglov och det kostade dem 44 000 i sanktionsavgift, förutom avgiften för ansökan, så det är ju inte aktuellt att inte invänta beslut.

Finansieringen med banken är klar och vi inväntar just nu bygglovsbeslut innan vi kan gå vidare.
/Styrelsen

En värdefull kraft i samfälligheten. Björn Hagel byter garagebelysningen. En man med ett stort hjärta som alltid hjälper till för att hålla nere kostnaderna för oss boende i samfälligheten. Fler av den kalibern behövs. 
Tack Johan Boo som ombesörjer att blommor sätts ut utanför kvartersgården. Tack Sandor Török som ser till  att vi har bensin till gräsklipparna samt servar dem så att de fungerar.

2. Belysning

Vi har precis fått en sändning lampor och kommer att byta efter hand. Om någon har en lampa i sin närhet som inte fungerar, vill få den fixad snabbt och känner att ni har tid att byta går det bra att höra av sig till någon styrelsen så kan ni få en ny glödlampa att skruva i. Det är enkelt att göra, det är bara att skruva i som en vanlig lampa.
Nedan kan ni se hur det går till. Bild 1.Res stabil stege. 2 Skruva ur tre insektskruvar. 3 Lyft av takkronan.
4. Skruva ur och sätt i ny glödlampa