Kvartersgården

Sara Dicksen är numera ansvarig för boknings av Kvartersgården.

För att boka måste man ringa på telefonnummer: 0707670161 även boka på hemsidan.
Bokningen gäller endast om samtal till ansvarig gjorts samt bokning på hemsidan.

Bokning av kvartersgården sker genom hemsidan där den som hyr ska lämna mejladress samt ett telefonnummer vid bokning samt telefonsamtal till Sara.

OBS. Betalning ska göras 3 dagar innan nyckelavhämtning endast på bankgiro 402-3685
Swish och kontanter mottages ej

Vid avbokningar senare än 24 h innan bokad tid tas en administrativ kostnad på 100 kr ut.

Kvartersgården Stämpelgatan 72, uthyres till boende inom samfälligheten Regnet. Hyresberättigad är kontraktsinnehavare för äganderätt/bostadsrätt eller hyresrätt. Ansvarig och undertecknare av kontraktet skall vara den som använder kvartersgården (ingen uthyrning i andra hand), och till kontraktet lämnas av uthyrningsansvarig tydlig information om gällande bestämmelser vid hyrande och användning av lokalen.

Den som hyr ansvarar för att kontraktsbrott inte sker. Kontraktsbrott medför tillsägelse/varning, samt kan leda till omedelbar avstängning av vidare hyrande och användning av kvartersgården.

Kvartersgården bokas av kvartersgårdsansvarig (se uppgifter under fliken boka) och hyrs främst ut för ett dygn i taget, kl. 12.00 till kl. 12.00 nästkommande dag. Nyckeln och tillträde till gården är samma dag kl.12. Vill hyraren ha tillträde en dag innan så får man helt enkelt hyra ett dygn till. 

Kvartersgården hyrs inte ut storhelger som Midsommar, Påsk, Julhelg , Nyårhelg.

Viss avvikelse i tiden kan dock göras utifrån önskemål, om det avser lite mer än ett dygn och det inte är bokat innan, och görs då i förväg i överenskommelse med bokningsansvarig. Kortare bokningar avseende inom ett dygn, kan också göras efter överenskommelse om lokalen önskas hyras, innan annan bokad hyresgäst tillträder lokalen. För längre tids hyra gällande flera dygn, gäller andra bestämmelser och priser. För sådan förfrågan gäller kontakt med uthyrningsansvarig och ordförande Samfälligheten.

Lokalen ska alltid vara städad och iordningställd enligt vanligt hyreskontrakt och policy, oavsett kort eller lång hyra. Vid otillräcklig städning som givetvis skall rättas till, kan dock uthyrningen behöva senareläggas vilket drabbar nästa hyresgäst för planerad tillkomst, och föregående med att åläggas göra om städningen, alternativt betala en enligt beslutad gällande avgift.

Lokalen är en gemensamhetsanläggning för de boende inom samfälligheten varför hänsyn skall visas för de kringboende och omgivning runt kvartersgården. Öppna fönster och musik kan vara störande för de kringboende, tänk därför på ljudnivån även här. På utsidan av kvartersgården skall det vara tyst från och med kl. 23.00 alla dagar under året.

Det är Kvartersgården som hyrs och ansvarig är den som skrivit på kontraktet. Det är INTE tillåtet att flytta ut tillställningen med störande av alkoholdrickande, hög ljudnivå, samt heller inte nedskräpning och intrång på privat tomt någon tid på dygnet.

Hyresgästen ansvarar för att lokalen in- och utvändigt vid entrén är städad enligt de regler som finns uppsatta vid städutrymmet i lokalen, och ges information för vid utlämning av nyckel och betalning. Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstått vid utnyttjandet av lokalen och vid otillräcklig städning. Vilken erforderligt beslutas av styrelsen i proportion till utgörande skadegörelse.

Uthyraren äger rätt att och skall inspektera att städningen skötts, och kontrollera att det inte skett någon skadegörelse, vid återlämning av nyckel. Uthyraren kan kräva rimlig ersättning vid skadegörelse och en symbolisk summa av 200 kronor vid otillräcklig städning.

Lokalen uthyres INTE till verksamhet som kan skada byggnad eller inredning. Det råder rökförbud i samtliga utrymmen i kvartersgården.  Förseelser mot gällande regler kan medföra avstängning från utnyttjande vidare av kvartersgården.

Styrelsemedlemmar äger rätt att både säga till och avbryta en sammankomst i lokalen om de finner att den bryter mot kontrakt och gällande ansvar för användande, dvs är störande för de omkringboende, obehörigt intrång eller vistande i icke uthyrande delar av lokalen, eller att skadegörelse sker på lokal och inredning.

Uthyraren tillhandahåller porslin för högst 50 personer. Det är så också högst antal personer som tillåts vistas i lokalen samtidigt!