Om Regnet

Samfälligheten är bildad genom ett anläggningsbeslut och består av ägargrupperna: HSB Brf Regnet 2, Brf Regnet 1, respektive villaägare samt ÖBO.

Samfälligheten d.v.s vi boende tillsammans skall gemensamt och enbart förvalta gång- cykelvägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, kvartersgård, soprum och garage. Det innebär att samfälligheten alltså dess boende ansvarar för god sophantering och fungerande snöröjning. Underhåll av cykel- och gångvägar, lekplatser, parkering, gemensamhetsanläggning som garage och kvartersgård samt gatubelysning, inom samfällighetens område. Om alla hjälps åt och bidrar skapar vi en trevligare atmosfär i området.

Anläggningsbeslutet

Våra stadgar