Soprum

Nu har vi beställt och satt upp nya skyltar i soprummen så det blir tydligare. Bra om alla följer sopsorteringen och läser på skyltarna om ni känner er osäkra. Det är ca.34 hushåll på varje soprum så bättre ordning borde kunna hållas genom att:

Riv sönder kartonger . Endast hushållsopor får slängas inte företagssopor:

Tänk alltid på att sortera och slänga rätt I våra soprum får endast hushållsavfall, kompost och övrigt sorterat hushållsavfall, enligt tydlig anvisning, lämnas. Hjälp till att hålla rent och snyggt.

Samfälligheten betalar för hämtning av och tillhandahåller källsortering för kompost (i ändamålsenliga påsar INTE i vanliga plastpåsar), plast-, pappers-, och metallförpackningar, samt ofärgat och färgat glas.

Det är inte tillåtet att överfylla kärlen så att soporna ramlar ur, eller att ställa soppåsar, förpackningar, eller andra sopor vi ej har källsortering för, på golvet. Det får vi betala högre avgifter för. Tänk alltid på att gärna tryck ihop/ner avfallet ordentligt i kärlet, vik ihop papp- och plast som går. Riv sönder kartonger i mindre bitar. Släng inte allt ”överst”. Att tänka på det skapar genast mer utrymme.

OBS ! Grovsopor (möbler, kläder), stora kartonger (som ej får plats i kärlen), glödlampor, hushållsmaskiner m.m. får du själv lämna till sop- och återvinning hos någon av kommunens sop- och återvinningscentraler. Ev. grovsopor som ändå slängts/ställts i våra soprum lyfts ut och ställs utanför, det förväntas att den som ”sorterat fel” själv ombesörjer att soporna kommer till rätt plats – Kommunens återvinningscentral.  Läs gärna mer om rätt sopsortering och hantering på kommunens hemsida och för öppettider på återvinningscentraler klicka här!

INFORMATION KRING SOPRUMMEN

Överfyller vi våra kärl så kommer vi få betala flera tusen kronor extra vilket knappast är önskvärt. Önskan är att våra soprum används till löpande hushållssopor och återvinning men att kring högtider likt jul så önskar vi att man i den utsträckning det är möjligt tar med sitt emballage till närmaste återvinningscentral (förslagsvis Mellringe). Bilden nedan visar ett av våra soprum från idag den 29/12.

Städning, genom sopning av golvet och se till att det ser bra ut, sker av hushållen enligt schema anslaget i soprummet. Se till att ha koll på vilken vecka Du som boende har din ansvarsvecka! Hjälps vi alla åt med rätt sophantering och att hålla fräscht, bidrar vi till en trevlig miljö och återhållna avgifter.

Kompostpåsar för hushållen finns att hämta vid boxen utanför kvartersgården.
Boxen sköts av personer i styrelsen

4. Soprumsnycklar

Vid förlust av soprumsnyckel kan ni vända er till er representant i styrelsen. Till en självkostnad om 250 kr finns möjlighet att lösa ut en ny.