Styrelsen

 

Namn Telefonnummer Ägargrupp Stg nr
Ordf. Sara Dicksen 070-7670161 Äganderätt 86
V. ordf. Stefan Jarmander 070-3147222 Äganderätt 24
Sekr. Gunnar Eriksson 070-9150495 Brf Regn. 2 45
Ekonomi Bo Johansson 073-4233305 ÖBO 34
Led. Ylva Gullberg 070-6515721 Brf Regn 1 9c
Led. Magnus Karlsson 070-3026630 Brf Regn. 2 41
Led. Vakant Brf Regn. 1
Suppl. Ulf Stenberg Äganderätt 44
Suppl. Camilla Jacklin Äganderätt 94
Suppl. Henry Dimberg ÖBO 58
Suppl. Johan Boo Brf Regn. 2 78
Suppl. Anette Andreasson Brf Regn. 1 1d
Suppl. Judith Cederhag Brf Regn 1 7a