Styrelsen

årsmötesprotokoll 2018

 

Namn Telefonnummer Ägargrupp Stg nr
Ordf. Sara Dicksen 070-7670161 Äganderätt 86
V. ordf. Stefan Jarmander 070-3147222 Äganderätt 24
Sekr. Gunnar Larsson 070-0250222 Brf Regn. 2 45
Ekonomi Bo Johansson 073-4233305 ÖBO 34
Led. Camilla Degerman 070-6847606 Brf Regn 1 13B
Led. Gunnar Eriksson 070-9150495 Brf Regn. 2 49
Led. Per Åkerling 070-5176578 Brf Regn. 1 11C
Suppl. Charlotta Alderblad 0706244963 Äganderätt 44
Suppl. Camilla Jacklin Äganderätt 94
Suppl. Henry Dimberg ÖBO 58
Suppl. Johan Boo 070-2862679 Brf Regn. 2 78
Suppl. André Hellström 073-9797383 Brf Regn. 1 5D