Styrelsen

 

  Namn Telefonnummer Ägargrupp Stg nr
Ordf. Sara Dicksen 070-76 70 161 Äganderätt 86
Sekr Stefan Jarmander 070-31 47 222 Äganderätt 24
Vice Ordf Gunnar Eriksson 070-91 50 495 Brf Regn. 2 45
Ekonomi Bo Johansson 073-42 33 305 ÖBO 34
Led. Judith Cederhag 072-89 90 012 Brf Regn 1 7a
Led. Johan Boo   Brf Regn. 2 41
Led. Anette Andreasson 073-96 31 385 Brf Regn. 1 1d
Suppl. Ulf Stenberg 070-7480838 Äganderätt 44
Suppl. Daniel Wahlstedt 0709143106 Äganderätt 12
Suppl. Henry Dimberg   ÖBO 58
Suppl.     Brf Regn. 2 78
Suppl. Annika Söderlind   Brf Regn. 1 9a
Suppl.     Brf Regn 1 5d
Suppl.       78

0