Styrelsen

 

Namn Telefonnummer Ägargrupp Stg nr
Ordf. Sara Dicksen 070-76 70 161 Äganderätt 86
V. ordf. Stefan Jarmander 070-31 47 222 Äganderätt 24
Sekr. Gunnar Eriksson 070-91 50 495 Brf Regn. 2 45
Ekonomi Bo Johansson 073-42 33 305 ÖBO 34
Led. Judith Cederhag 072-89 90 012 Brf Regn 1 7a
Led. Magnus Karlsson 070-30 26 630 Brf Regn. 2 41
Led. Anette Andreasson 073-96 31 385 Brf Regn. 1 1d
Suppl. Ulf Stenberg Äganderätt 44
Suppl. Camilla Jacklin Äganderätt 94
Suppl. Henry Dimberg ÖBO 58
Suppl. Mikael Collin Brf Regn. 2 78
Suppl. Hanna Andersson Brf Regn. 1 9a
Suppl. André Hellström Brf Regn 1 5d
Suppl. Johan Boo Brf Regn 2 78