Trafik

Tänk på att vi bor i ett område med mycket barn som leker!  Max 30 km gäller!

Samfälligheten Regnet är i grunden ett bilfritt område bortsett från Stämpelgatan och parkeringarna. På gång- och cykelvägarna är motortrafik förbjuden detta gäller även moped Klass I.

Ibland kan det vara nödvändigt att köra in i området till exempel vid flytt-, varu- och sjuktransporter. Om du måste köra in i området, så skall det ske med omdöme och stor försiktighet. Och får ej ske till överskriden hastighet av 5 km/h.

Visa hänsyn mot barn, fotgängare och cyklister!

Renovering och ombyggnationer

Vid renovering och ombyggnationer som kräver tyngre fordon eller sopcontainrar och liknande måste detta ske i dialog med styrelsen. Fordon får heller absolut inte blockera eller hindra cykelvägen. Detta dels för att utryckningsfordon måste kunna komma fram vid behov.