Parkering

De gällande parkeringsreglerna för Stämpelgatans samtliga parkeringsplatser, reviderade vid årsstämman 2016. De har även kommunicerats och framtagits i samråd med kommunen.

Parkera endast på avsedda platser för parkering i området.

Om information för parkering med släp finns att läsa under fliken Släpvagnsparkering. Parkeringsreglerna finns att läsa i sin helhet genom att klicka på länken  nedan Parkeringsregler Stämpelgatan samfälligheten stämman 20160330

Inom vår samfällighet finns cirka 180 platser, inkl. garage och släpvagnsplatser, att parkera fordon på. Sålunda har varje hushåll cirka 1,75 parkeringsplats att disponera.

Många hushåll har idag fler än en bil vilket gör att det kan bli trångt på våra parkeringar, särskilt sommartid då garagen inte utnyttjas fullt ut.

Disponerar du ett garage uppmanas du att alltid ”nattparkera” i ditt garage för att visa hänsyn till dina grannar, utan garage som också behöver parkeringsplats.

Det är INTE tillåtet att ställa upp och parkera avställda (avregistrerade) fordon, skrotbilar eller liknande, på eller vid våra parkeringar och annan plats på Stämpelgatan. Sker sådant informeras och föreläggs ägaren till fordonet skriftligt att omgående inom angiven bestämd tid bortforsla sitt fordon av egen kraft. Har så inte skett då tiden löpt ut, är ägaren informerad att ärendet lämnas över för vidare rutinmässig hantering till kommunen.

Det är INTE tillåtet att genomföra underhåll, reparationer och dylikt som kan vara störande, göra intrång eller riskera att skada annans egendom på parkeringsplats eller i garage. Visa hänsyn och använd ditt förnuft. Det finns också avsedda reparations- underhållslokaler vid stationer, för bättre och säkrare hantering och miljö.

Parkerar du på in- och utfarten samt vändplanen av Stämpelgatan riskerar du parkeringsböter då Örebro kommun genomför regelbundna kontroller.