Garage

INFO GARAGE

Underhåll:

Garagen

A: Alla som har garage måste kolla på sina takmuttrar i garaget så att de är fastskruvade ordentligt. Vid inspektion upptäcktes att många var lösa. Dessa muttrar håller i takkonstruktionen.  Se förtydligande bilder nedan.

B Cylinderlåsen smörjs med lämpligtvis 5.56 2 ggr /år rekommenderar Certego
Samfällighetens Styrelse

Skenorna får inte fettas in eller smörjas med andra medel. De ska hållas rena bara. Silikonspray ska användas bara på hjulen samt kan man ha i 5/ 56 i de två små hålen. Räcker att göra en gång per år med start hösten 2020 och gärna i samband med städdagen. Alltså inget fett eller smörjmedel på eller i skenorna.
Låscylindrarna underhålls av er själva med lämplig låsolja för låscylindrar 2 ggr / år. Lämpligtvis på städagarna och det går utmärkt att använda 5-56 som smörjmedel. Rekommenderat av Certego.

Fel på garageporten:

Vid felaktigheter kring garageportar gäller följande: Är det fel som går att koppla till el-motordriften, fjärrkontroll eller liknande kontaktar man Garageportexperten direkt. tel:019-10 24 22. Är det däremot fel som går att koppla till låskolvar, tröga portar eller liknande kan Stefan Jarmander i styrelsen kontaktas.  stefan.jarmander@live.se.

Info:

Varje villaägare disponerar ett garage per hushåll. Boende i bostadsrätter och hyresrätter söker och tilldelas garageplats enligt kösystem för respektive bostadsrättsförening eller hyresvärd, ÖBO.

Det är av yttersta vikt att garageportarna underhålls regelbundet, detta görs i samband med varje städvecka under vår och höst.
Låscylindrarna underhålls av er själva med lämplig låsolja för låscylindrar

Garageregler
Det är INTE tillåtet att genomföra underhåll, reparationer och dylikt som kan vara störande, göra intrång eller riskera att skada annans egendom på parkeringsplats eller i garage.

Gararageregler finns att läsa här:

Parkering

Historik
Vid Samfällighetens utlysta extrastämma 21 maj 2015, beslutades att upprätta och etablera garageportsfondering för Samfällighetens samtliga garage. Avgiften är 100 kr per månad och betalas med övrig samfällighetsavgift två gånger per år.