Garage

 

INFO GARAGE

Viktigt: skenorna får inte fettas in eller smörjas med andra medel. De ska hållas rena bara. Silikonspray ska användas bara på hjulen samt kan man ha i 5/ 56 i de två små hålen. Räcker att göra en gång per år tidigast nästa höst och gärna i samband med städdagen. Alltså inget fett eller smörjmedel på eller i skenorna.

Handtag sitter längst ner till vänster på portarna. När ni ska dra ner porten drar ni först i dem en liten bit sedan tar ni tag i låskolven på utsidan och drar försiktigt ner porten.
Samfälligheten har 87 garage.

Stefan Jarmander (stefan.jarmander@live.se) som gör en sammanställning inför slutbesiktningen. Detta för att dessa felaktigheter ska åtgärdas så snabbt som möjligt. 

Till er som installerar motordrift: Till garageporten medföljer en fjärrkontroll samt kort information om frikoppling och liknande. Dessa placeras i er brevlåda när installationen är klar. Skulle man vilja ha ytterligare en fjärrkontroll kan man kontakta Martin Lindqvist på Garageportexperten tel.019-10 24 22 och beställa den via honom. En extra fjärrkontroll kostar 500kr.

Varje villaägare disponerar ett garage per hushåll. Boende i bostadsrätter och hyresrätter söker och tilldelas garageplats enligt kösystem för respektive bostadsrättsförening eller hyresvärd, ÖBO.

Det är av yttersta vikt att garageportarna underhålls regelbundet, detta görs i samband med varje städvecka under vår och höst.

Garageregler
Det är INTE tillåtet att genomföra underhåll, reparationer och dylikt som kan vara störande, göra intrång eller riskera att skada annans egendom på parkeringsplats eller i garage.

Gararageregler finns att läsa här:

Parkering

Historik
Vid Samfällighetens utlysta extrastämma 21 maj 2015, beslutades att upprätta och etablera garageportsfondering för Samfällighetens samtliga garage. Avgiften är 100 kr per månad och betalas med övrig samfällighetsavgift två gånger per år.