Garage

Extrastämma angående garageportar

Boende beslutade att det blir Hörmans portar och att alla portar byts samma år

INFO GARAGEPORTBYTET

På årsstämman i torsdags (14/3) informerade styrelsen om det pågående arbetet med garageportbytet. I dagsläget så har Samfälligheten ca 450 000 kr till ett garageportbyte. Summan är dock inte tillräcklig och mer pengar behövs. Samfälligheten har fått lånelöfte och gått vidare med fyra offerter från tre olika leverantörer. Styrelsen vill nu att berörda i samfälligheten tar del av dessa offerter samt den ekonomiska sammanställningen och försöker bilda sig en egen uppfattning om vilken offert som man föredrar. Styrelsen kommer sedan kalla till ett extramöte för att genomföra en omröstning kring vilken offert som vi ska välja. Offerterna samt den ekonomiska sammanställningen finns tillgängliga nedan men skulle det finnas ytterligare frågor kan man kontakta styrelseledamot Stefan Jarmander på Stämpelgatan 24 eller telefon: 070-31 47 222.

Offertsammanställning

Offert samf Regnet Krispol

Offert samf Regnet Crawford superior

Offert Garageportexperten

Offert Regnet 1 Örebro 2018

Garage

OBS. Viktigt att ni tar ansvar för era garagedörrar när det gäller service. Använd inte fett för att smörja skenorna. Fett binder damm och smuts utan använd olja. Det får heller inte vara tjära i spåren. Börjar garagedörren gå trögt ligger ansvaret på er  att rengöra och smörja upp garageporten. Kallas för underhåll.

Vid Samfällighetens utlysta extrastämma 21 maj 2015, beslutades att upprätta och etablera garageportsfondering för Samfällighetens samtliga garage. Avgiften är 100 kr per månad och betalas med övrig samfällighetsavgift två gånger per år.

Samfälligheten har 87 garage.

Varje villaägare disponerar ett garage per hushåll. Boende i bostadsrätter och hyresrätter söker och tilldelas garageplats enligt kösystem för respektive bostadsrättsförening eller hyresvärd, ÖBO.

Det är av yttersta vikt att garageportarna underhålls regelbundet, detta görs i samband med varje städvecka under vår och höst. Styrelsen tillhandahåller smörjfett och utbildar vid behov.

Kontroll av garagedörrar

Protokoll till kontroll av garagedörrar