Garage

Extrastämma angående garageportar

Boende beslutade att det blir Hörmans portar och att alla portar byts samma år

INFO GARAGEPORTBYTET

Viktigt: skenorna får inte fettas in eller smörjas med andra medel. De ska hållas rena bara. Silikonspray ska användas bara på hjulen samt kan man ha i 5/ 56 i de två små hålen. Räcker att göra en gång per år tidigast nästa höst och gärna i samband med städdagen. Alltså inget fett eller smörjmedel på eller i skenorna.

Handtag sitter längst ner till vänster på portarna. När ni ska dra ner porten drar ni först i dem en liten bit sedan tar ni tag i låskolven på utsidan och drar försiktigt ner porten.

Samfälligheten har 87 garage.

Varje villaägare disponerar ett garage per hushåll. Boende i bostadsrätter och hyresrätter söker och tilldelas garageplats enligt kösystem för respektive bostadsrättsförening eller hyresvärd, ÖBO.

Det är av yttersta vikt att garageportarna underhålls regelbundet, detta görs i samband med varje städvecka under vår och höst.

Historik
Vid Samfällighetens utlysta extrastämma 21 maj 2015, beslutades att upprätta och etablera garageportsfondering för Samfällighetens samtliga garage. Avgiften är 100 kr per månad och betalas med övrig samfällighetsavgift två gånger per år.