Parkeringsplatser

Det finns tre stycken parkeringsplatser utomhus med motorvärmare för uthyrning på Regnet 1:s parkering. Vid önskemål om att hyra någon av dessa kontakta André Hellström på 070-979 73 83.

OBS! Använd bara anvisade P-platser och undvik att ställa er på icke markerade p-platser. Det är körbanor.
Det är inte långt från parkeringen till ditt boende.

Det är helt förbjudet att parkera sig på gräsmattan och cykelbana  framför sin adress: