Parkeringsplatser

OBS! Använd bara anvisade P-platser och undvik att ställa er på icke markerade p-platser. Det är körbanor.
Det är inte långt från parkeringen till ditt boende.

Motorvärmarplats 18 på den södra parkeringen är nu tillgänglig för uthyrning. Kontakta styrelsen om intresse finns att hyra.

Det är helt förbjudet att parkera sig på gräsmattan och cykelbana  framför sin adress: