Släpvagns- och husbilsparkering

Med släpvagn avses såväl husvagnar som släpkärror, båttrailers och hästkärror och husbilar.

Det är samma och sedan tidigare gällande bestämmelser med samtliga ovan nämnda typer av släp, som med vanliga fordon, att det INTE är tillåtet att köra in med och uppställa och parkera med på gång-, cykelbana, gräsytor eller andra ytor intill våra bostäder! Det är inte tillåtet heller att parkera på vändplanen, det är kommunens mark och böter kan utfärdas vid kontroll av dessa.

Tillfällig parkering av släpvagnar

  • Kan vid kort tid utnyttjas av alla boende, med gäster, på Stämpelgatan utan kostnad
  • Korttidsparkering avses som längst under ”ett par veckor” under sommarsäsongen.
  • Kan utnyttjas vid på- eller avrustning inför och efter säsongen.
  • Fördelning enligt principen ”först till kvarn”.

Att hyra släpvagnsparkering

Uthyrningsbara parkeringsplatser för benämnda släpvagnar är med hänvisning sydvästra parkeringen, och omfattar fem platser.

Vi har upprättat ett nytt avtal för hyra av husvagnsplats. Det finns 5 platser och samtliga är uthyrda just nu. Ni kan ställa er i kö genom att anmäla intresse till Bo Johansson
Det är inte tillåtet att ställa upp husbil eller husvagn på annan plats för förvaring då parkeringsplatserna är avsedda och behövs för parkering av bilar för boende i samfälligheten.

  • Samfälligheten hyr ut platserna under hela året till en kostnad av 1 200 kr per år eller säsong 600 kr. Helårs betalande har förtur på platserna.
  • Hyran betalas för ett år i förskott 30 mars – 1 april  (Följer säsongen)
  • Platsen får hyras för två år i taget därefter skall ny ansökan göras till styrelsen.
  • Ej uthyrda platser kan utnyttjas som tillfällig släpvagnsparkering, enligt beskrivn ovan.
  • Tillfällig parkering för släpvagnar sker vid den nordvästra parkeringen och omfattar två platser under perioden 1 april – 30 september, övrig tid är dessa platser personbilsparkeringar.
  • Samfällighetens släpkärra för uthyrning genom bokning (se information under fliken Släpkärra), är parkerad på anvisad plats vid soprum 1 på den nordvästra parkeringen.