Skötselområden

Nedan återfinns respektive städ- och skötselgrupp med indelade hushåll (nr).

 

Norra parkeringen 17-31, 33-41
Norra lekparken 43-49, 51-59
Kullen 86-98
Kvartersgården 74-84
Regnet 1 1-15
Mellersta parkeringen 64-70
Mellersta lekparken 28-34, 36, 46
Södra gräsplanen 56-62
Södra parkeringen 2-8, 38-44, 48-54
Östra lekparken 10-26

Här finns kartor för respektive skötselområde

Översikt

1. Norra parkeringen

2. Norra lekparken

3. Kullen

4. Kvartersgården

5. Regnet 1

6. Mellersta parkeringen

7. Mellersta lekparken

8. Södra gräsplanen

9. Södra parkeringen

10. Östra lekparken