Gräsklippning

För att göra det lätt för alla har styrelsen beslutat att:

  • Gräsklippning löses inom respektive städ- och skötselområde, se närmare information under skötselområden!
  • Bensin till gräsklipparna ansvar alla för att det blir inköpt. Ta kvitto och lämna till kassören när det är tomt. 
  • Respektive grupp/indelning gör tillsammans boenden emellan ett schema för året ( lämpligt i samband med vårens städvecka)
  • Schemat delges alla grannar ingående i sitt städ-/skötselområde
  • Schema görs med fördel för veckorna 18-38, beroende på väderleken kan antalet veckor behöva ökas eller minskas.
  • Byte av vecka (om Du är förhindrad) görs upp mellan de boende i Din grupp.
  • Går gräsklipparen Du lånar sönder eller att det händer något vid lån som påverkar vidare användning, skall detta alltid omgående meddelas till någon i styrelsen eller ansvarig för boden Du lånat ur, se info i boden! Allt för trivsel och säkerhet för oss alla!
  • Samfälligheten har köpt in en ny Åkgräsklippare för lån till de större ytorna av ansvarsområden. Åldersgräns lägst 16 år och kunnighet (utbildning i förväg) för att köra gäller! Nyckel finns att låna och instruktion att få, hos   , Joacim Dieker Stg 70 och Johan Norberg Stg.26