Redskapsbodar

Nedan följer enkla logiska instruktioner och ordningsregler, följ dessa så kommer redskaps- och verktygs bodarna att vara till både nytta och glädje för dig och dina grannar!

Tänk på följande: Redskapen och verktygen får vi som boende på Stämpelgatan låna vid tillfälle, som längst en dag per gång, om inte efterfrågan är från flera samtidigt, då får lån ske om max 2 timmar per gång och sak.

Allt som lånas skall lämnas/hängas tillbaka i boden du lånade ur, direkt efter användning, helt och väl rengjort. I sådant skick du förmodat själv vill hämta det du lånar!

Tänk på att du som boende i samfälligheten är med genom våra avgifter och betalar till den utrustning som med omsorg köps för oss, och vi alla skall få nytta och nöje av på ett bra och säkert sätt.

Vid återlämning av det du lånat:

  • Gräsklippare skall vara tankad och rengjord! – Fyll på bensin, om det är slut i tanken.
  • Är bensinen slut i dunken? – Åk och köp Aspen. Finns bl.a på Willys. Kvittot lämnas till ekonomiansvarig se ovan och anslag i boden, och du återbetalas mot uppvisat kvitto för motsvarande utlägg.
  • Redskap och verktyg skall hängas/ställas på sin plats i boden, vara väl rengjorda och användbara för nästa!
  • Om något redskap saknas? – Leta, det skall vara där!
  • Har redskap försvunnit/ej återlämnats? – Meddela till förrådsansvarig
  • Om något du lånat gått sönder? – Meddela till förrådsansvarig
  • Önskemål eller förslag om något för bodarna? – Presentera genom skrivelse till styrelsen!
  • OBS! Den större åkgräsklipparen för stora ytor att klippa i ditt ansvarsområde, finns att låna nyckel för och instruktion att få, hos Johan Dieker Stg.70 samt Johan Stg 26

Inventeringslistor, länkning till de uppsatta listor i respektive bod!

Innehåll i redskapsbod 1

Innehåll i redskapsbod 2